Acord de ofertă publică

Acest acord are scopul de a reglementa relația dintre utilizatorii serviciului Guidelang și Administrația site-ului guidelang.ro.

Acordurile se aplică și relațiilor legate de drepturile și interesele terților care nu sunt utilizatori, dar ale căror drepturi și interese pot fi afectate ca urmare a acțiunilor Utilizatorilor Serviciului Guidelang.

Termeni și definiții

Guidelang este un serviciu de internet de informare situat pe Internet la adresa: guidelang.ro, care conține informații despre Companii.

Profil Companie - Conținut în paginile Companiilor aflate pe site-ul Guidelang (denumirea, descriere, fotografii, program de lucru, adrese și mijloace de comunicare, informații suplimentare etc.). Profilul companiei se formează pe baza informațiilor disponibile public din surse deschise și nu este un secret comercial al Companiilor.

Firme - firmele trebuie înțelese ca orice persoană juridică sau fizică, informații despre care sunt plasate în blocuri de informații și care oferă servicii de formare/cursuri.

Conținut - conținutul informativ al serviciului Guidelang, care constă în fotografii, video, materiale audio, ilustrații, lucrări literare și de altă natură, inclusiv articole și publicații, informații de referință și alte proprietăți intelectuale.

Utilizator - Utilizator înseamnă orice persoană care a acceptat acest Acord și a început să utilizeze serviciul Guidelang, inclusiv vizitatorii neînregistrați.

Servicii - în sensul prezentului Acord, servicii înseamnă servicii, lucrări și bunuri furnizate de Companii.

Lecția de probă gratuită sau LPG este o funcție a serviciului Guidelang care permite Utilizatorului să se înregistreze pentru o lecție de probă gratuită în Compania la alegere folosind funcționalitatea site-ului.

Rating - ratingul Companiilor, care este format de Administrația Site-ului în conformitate cu condițiile stabilite în prezentul Acord.

1. Informații generale

1.1. Guidelang oferă Utilizatorilor posibilitatea de a utiliza serviciul Guidelang în conformitate cu termenii și condițiile stabilite în prezentul Acord. Acordul intră în vigoare din momentul în care începeți să utilizați serviciul Guidelang. Folosind orice funcție a serviciului Guidelang sau după ce a trecut procedura de înregistrare, Utilizatorul este considerat că a acceptat în totalitate termenii Acordului. ÎN CAZUL CAZUL UTILIZATORUL NU ESTE DE ACORD CU NICIO PREVEDERE A ACORDULUI, UTILIZATORUL NU POATE UTILIZA SERVICIUL DE GHIDARE. În cazul în care Administrația Site-ului aduce modificări Acordului cu care Utilizatorul nu este de acord, acesta este obligat să înceteze utilizarea serviciului Guidelang.

1.2. Acordarea dreptului de utilizare a Guidelang nu poate fi considerată ca furnizarea de către Administrația Site-ului de informații sau alte servicii, apariția unor relații de parteneriat, relații de asociere în participațiune, relații personale de muncă sau alte relații contractuale prevăzute de lege, dacă astfel de servicii nu sunt în mod expres. prevăzute în prezentul acord.

1.3. Guidelang este un serviciu de informare care oferă informații despre Companii (descrieri, servicii, prețuri etc.). Guidelang nu este un sistem de ajutor și informații. Toate informațiile prezentate pe site au doar un caracter consultativ și pot conține reclame sau alte materiale care sunt concepute pentru a forma interesul Utilizatorului față de Serviciile furnizate de Companii.

1.4. Informațiile de pe site nu sunt de natură oficială, nu trebuie privite ca o ofertă publică, ofertă sau altă formă de exprimare a voinței Administrației Site-ului sau a terților de a furniza Serviciile în condițiile stabilite pe site.

1.5. Administrația site-ului nu este responsabilă pentru actualizarea informațiilor sau discrepanțe în prețuri, lista sau calitatea Serviciilor.

1.6. Administrația site-ului are dreptul de a modifica termenii acestui Acord fără notificare scrisă către Utilizator. Utilizatorul este obligat să urmărească orice modificări aduse acestui Acord pe această pagină.

1.7. Dacă, dintr-un motiv sau altul, una sau mai multe prevederi ale acestui Acord sunt considerate invalide sau inaplicabile, acest lucru nu va afecta valabilitatea sau aplicabilitatea prevederilor rămase.

2. Utilizarea serviciului

2.1. Utilizatorul are dreptul de a utiliza Guidelang „ca atare”, adică în forma în care este prezentat pe site.

2.2. Administrația site-ului își rezervă dreptul de a face modificări (elimina, modifica, completa, limita, implimenta taxe etc.) funcții individuale Guidelang sau întregul serviciu fără nicio notificare a Utilizatorului despre modificarea planificată.

2.3. Anumite funcții ale Guidelang sunt furnizate Utilizatorilor numai după finalizarea procedurii de înregistrare cu crearea unui cont de Utilizator.

2.4. Este interzisă orice utilizare a Guidelang, care, în opinia Administrației Site-ului, poate provoca daune atât serviciului Guidelang în sine (software sau hardware), cât și Administrației Site-ului sau terților.

2.5. Administrația site-ului are dreptul de a limita utilizarea serviciului Guidelang în orice moment, fără niciun avertisment pentru utilizatori.

2.6. Administrația site-ului are, de asemenea, dreptul de a restricționa utilizarea serviciului Guidelang sau de a interzice accesul la serviciu pentru Utilizatori individuali dacă acțiunile Utilizatorilor sunt calificate ca o încercare de a dăuna serviciului Guidelang, Administrației Site-ului, altor Utilizatori sau Companii.

2.7. Folosind serviciul Guidelang, Utilizatorul este de acord că i se interzice: utilizarea expresiilor obscene; plasarea de reclame și alte informații pentru a atrage interesul asupra resurselor terților; publicarea de recenzii și recomandări despre companii ale căror servicii nu le-au folosit sau angajați (persoane înrudite) cărora le sunt; utilizarea formularelor de feedback și comentarii în alte scopuri (de exemplu, trolling, pentru postarea de anunțuri); utilizarea Conținutului Guidelang fără permisiunea Administrației; găzduirea Conținutului Guidelang folosind cadre și alte tehnologii care permit utilizatorului să vizualizeze Conținutul folosind site-uri terțe; duplicarea conținutului Guidelang; utilizarea tehnologiilor care blochează o parte din Conținutul Guidelang sau funcționarea sistemului în ansamblu.

2.8. Administrația site-ului își rezervă dreptul de a publica, șterge, corecta comentariile și/sau recenziile Utilizatorilor. Recenziile utilizatorilor pot fi editate sau eliminate dacă conțin reclame directe pentru Servicii sau Companii, altele decât cele enumerate în Profilul Companiei relevant. Recenziile care menționează o terță parte sau legături către o resursă externă pot fi, de asemenea, eliminate sau editate.

2.9. În cazul în care Utilizatorul descoperă informații controversate, indecente, obscene, inexacte sau nesigure, precum și dacă Utilizatorul detectează inoperabilitatea temporară a Guidelang, Utilizatorul are dreptul de a notifica Administrația la info@guidelang.ro

2.10. Prin indicarea numărului de telefon, Utilizatorul acceptă automat că poate primi mesaje SMS promoționale. Dacă Utilizatorul dorește să nu mai primească astfel de mesaje, el poate trimite o solicitare corespunzătoare la info@guidelang.ro

3. Cum să utilizați lecția de probă gratuită

3.1. Utilizatorul are dreptul de a utiliza funcția de lecție de probă gratuită folosind serviciul Guidelang.

3.2. Utilizatorul are dreptul de a utiliza funcția LPG de un număr nelimitat de ori, cu condiția ca o astfel de utilizare să fie efectuată nu mai mult de o dată pentru fiecare Companie.

3.3. După ce Utilizatorul completează formularul de cerere relevant pentru LPG pe site, fiecare cerere este procesată de managerul Guidelang și confirmată de acesta folosind contactele indicate de Utilizator la completarea formularului (telefon și/sau e-mail).

3.4. Utilizatorul are dreptul de a refuza LPG în orice moment după înregistrare.

4. Condiții pentru formarea Rating-ului

4.1. Utilizatorul are dreptul de a utiliza Rating-ul pentru a selecta Compania.

4.2. Ratingul Companiilor este format de Administrația Site-ului pe baza feedback-ului Utilizatorilor, prezența albumului foto al Companiei, participarea activă a Companiei la utilizarea Guidelang, publicarea de știri de către Companie și activarea Funcția LPG de către Companie.

4.3. Evaluarea Companiilor este subiectivă și Administrația Site-ului nu face publicitate în Rating.

5. Proprietatea intelectuală

5.1. Utilizarea Conținutului Guidelang nu implică transferul drepturilor de proprietate intelectuală către serviciul Guidelang în sine, precum și obiectele drepturilor de proprietate intelectuală care alcătuiesc conținutul serviciului sau mijloacele de individualizare a bunurilor și serviciilor.

5.2. Obiectele drepturilor de proprietate intelectuală și mijloacele de individualizare a bunurilor și serviciilor utilizate la realizarea Profilurilor de Companie aparțin deținătorilor de drept.

5.3. Utilizarea instrumentelor de branding ale Companiei în Guidelang are ca scop informarea Vizitatorilor Site-ului despre existența Companiilor și instrumentele de branding pe care le folosesc și nu are scopul de a profita de pe urma acestei utilizări.

5.4. Administrația site-ului are dreptul de a controla și verifica informațiile furnizate de Utilizator pentru încălcarea drepturilor de autor. Utilizatorul este de acord că toate informațiile furnizate de acesta, inclusiv corespondența internă prin funcțiile Guidelang, pot fi verificate de Administrația Site-ului.

5.5. În cazul încălcării de către Utilizator a drepturilor și intereselor terților, Administrația Site-ului are dreptul de a prezenta pretenții în regres împotriva Utilizatorului, sub rezerva despăgubirii de către Administrația Site-ului a consecințelor unei astfel de încălcări. Aceasta înseamnă că dacă, din cauza acțiunilor Utilizatorului, se aplică vreo penalitate Administrației Site-ului, Administrația Site-ului va avea dreptul să ceară Utilizatorului rambursarea acestor penalități,

6. Confidențialitate și date personale

6.1. Administrația site-ului se obligă să ia toate măsurile necesare pentru a asigura confidențialitatea Utilizatorului și a păstra informațiile personale primite de la Utilizator.

6.2. Utilizatorul acordă Administrației Site-ului dreptul de a utiliza datele sale personale (inclusiv numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail etc.) pentru identificare, în caz de încălcare a legii sau a termenilor prezentului Acord. Administrația site-ului are dreptul de a furniza informațiile specificate în acest alineat terților, agențiilor guvernamentale sau altor organizații autorizate.

6.3. Prin acceptarea termenilor acestui Acord, Utilizatorul acordă Administrației Site-ului un drept nelimitat de a-și prelucra datele cu caracter personal, care vor fi primite de la Utilizator sau printr-un schimb cu servicii terțe, permisiunea de prelucrare a datelor pentru care a fost primită de la Utilizator. În plus, Utilizatorul acordă Administrației dreptul de a transfera datele sale cu caracter personal către Companiile reprezentate pe serviciul Guidelang într-o sumă suficientă pentru a îndeplini funcțiile serviciului, în special, dar fără a se limita la implementarea „Îngregistrarea pentru o lecție de probă”.

6.4. Prelucrarea informațiilor personale ale Utilizatorului se realizează în conformitate cu cerințele legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

6.5. Administrația site-ului are dreptul de a trimite notificări către Utilizator despre știri și actualizări ale Conținutului Guidelang, precum și de a face publicitate propriilor activități și Servicii ale Companiilor postate pe site.

6.6. Administrația site-ului are dreptul de a utiliza datele personale furnizate de Utilizator pentru a afișa rezultate mai relevante la căutarea de informații despre Companii și Servicii.

7. Responsabilitate

7.1. Administrația site-ului nu este responsabilă pentru prejudiciul moral cauzat de informațiile conținute pe site.

7.2. Utilizatorii sunt pe deplin responsabili din punct de vedere legal pentru orice acțiuni pe care le întreprind, inclusiv postarea de informații sau obiecte ale drepturilor de proprietate intelectuală (în comentarii și/sau recenzii).

7.3. Utilizatorul poartă întreaga responsabilitate legală pentru utilizarea contului său, precum și pentru acordarea accesului la cont (login și parolă) terților și se obligă să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a împiedica accesul la contul său de către terți.

7.4. Administrația Site-ului nu este responsabilă pentru niciun prejudiciu cauzat Utilizatorului prin utilizarea serviciului Guidelang, cu excepția cazului în care un astfel de prejudiciu este o infracțiune în conformitate cu legea aplicabilă și nu este cauzat în mod intenționat de Administrația Site-ului.

7.5. Administrația site-ului nu este responsabilă pentru conținutul site-urilor, tranziția către care s-a produs la vizitarea linkurilor postate pe site-ul Guidelang. Făcând clic pe link-urile care sunt postate pe site-ul Guidelang este efectuată de către Utilizator pe propriul risc.

7.6. Administrația site-ului nu este responsabilă pentru moralul utilizatorilor atunci când utilizează serviciul Guidelang, pentru calitatea și costul Serviciilor Companiilor, informații despre care sunt postate pe site.

7.7. Administrația site-ului nu este responsabilă dacă utilizarea Guidelang sau accesul la orice parte a Conținutului serviciului Guidelang este ilegală în statul în care este rezident Utilizatorul.

8. Rezolvarea conflictelor și disputelor

8.1. Toate conflictele și litigiile care decurg din utilizarea serviciului Guidelang sunt supuse soluționării pe cale amiabilă prin negocieri.

8.2. În cazul unor conflicte între utilizatori, Administrația Site-ului își rezervă dreptul de a evalua situația actuală, ghidată de prezentul Acord, și de a lua măsuri sub forma blocării sau ștergerii contului Utilizatorului care a încălcat prezentul Acord.

8.3. Administrația site-ului nu ia parte la niciun conflict și dispută între Utilizatori și Companii, informații despre care sunt postate pe site-ul serviciului Guidelang.

8.4. Administrația site-ului are dreptul de a implica Utilizatorul ca terț, martor sau alt participant la proces în cazul unor conflicte sau dispute.

8.5. Toate relațiile juridice care apar în legătură cu utilizarea Guidelang sunt supuse interpretării normelor relevante din legislația actuală, precum și practicilor de afaceri care se aplică unor astfel de relații juridice, bazate pe principiile bunei-credințe, rezonabilității și corectitudinii. .

8.6. În cazul încălcării de către Utilizator a termenilor acestui Acord, Utilizatorul este obligat să ramburseze Administrației Site-ului costurile suportate de aceasta pentru asistența juridică în legătură cu o astfel de încălcare integral pe baza contractelor și facturilor avocaților și alte persoane care prestează servicii juridice.

8.7. În cazul încălcării termenilor acestui Acord, Administrația Site-ului are dreptul de a aplica măsurile de influență prescrise către Utilizator, indiferent de momentul unei astfel de încălcări.