Termeni de utilizare

Acest document „Termeni de utilizare” este o ofertă a serviciului Guidelang (denumit în continuare „Administrația”), pentru încheierea unui acord în condițiile expuse mai jos.

Termeni

1. Prevederi generale ale Acordului de utilizare

1.1. În acest document și în relațiile rezultate sau conexe dintre părți, se aplică următorii termeni și definiții:

a) Platformă - software și hardware integrate cu Site-ul Administrației;

b) Utilizator - o persoană capabilă care a aderat la prezentul Acord în propriul său interes sau acționând în numele și în interesele entității juridice pe care o reprezintă.

1.3. Utilizând oricare dintre opțiunile de mai sus pentru utilizarea Serviciului, confirmați că:

a) Sunteți familiarizați cu termenii acestui Acord în întregime înainte de a utiliza Serviciul.

b) Acceptați toți termenii acestui Acord în totalitate, fără excepții și restricții din partea dvs. și vă obligați să le respectați sau să încetați să utilizați Serviciul. Dacă nu sunteți de acord cu termenii acestui Acord sau nu aveți dreptul de a încheia un contract bazat pe aceștia, ar trebui să opriți imediat orice utilizare a Serviciului.

c) Termenii (inclusiv oricare dintre părțile lor) pot fi modificate de către Administrație fără nicio notificare specială. Noua versiune a Termenilor intră în vigoare din momentul în care sunt postați pe Site-ul Administrației sau aduși la cunoștința Utilizatorului într-o altă formă convenabilă, cu excepția cazului în care noua versiune a Termennilor prevăd altfel.

2. Condiții generale de utilizare a Serviciului

2.1. Utilizarea funcționalității Serviciului este permisă numai după ce Utilizatorul s-a înregistrat și s-a autorizat pe Site în conformitate cu procedura stabilită de Administrație.

2.2. Condițiile tehnice, organizatorice și comerciale de utilizare a Serviciului, inclusiv funcționalitatea acestuia, sunt aduse la cunoștința Utilizatorilor prin postare separată pe Site sau prin notificarea Utilizatorilor.

2.3. Login-ul și parola alese de Utilizator sunt informații necesare și suficiente pentru ca Utilizatorul să poată accesa Site-ul. Utilizatorul nu are dreptul de a-și transfera login-ul și parola către terți, este pe deplin responsabil pentru siguranța acestora, alegând în mod independent metoda de stocare a acestora.